•••
•••

november 2017

studiedag project KERKEN 4 dec 2017

De tijdelijke vereniging TRACE (Broekx-Schiepers architecten, Saidja Heynickx architect, UR-architects en onderzoeksgroep TRACE van Universiteit Hasselt – Faculteit Architectuur en Kunst) presenteren de stand van zaken in verband met het onderzoek naar herbestemming van parochiekerken in Vlaanderen voor het Projectbureau Herbestemming kerken i.s.m. Vlaams Bouwmeester.

meer info: studiedag