•••
•••

1401JAN

Nieuwbouw
Verbouwing

  

“een tuinkamer van hout en glas”

 

Deze verbouwing verkleint de footprint van de bebouwing aan de achterzijde van de woning. Het logge geheel van gemetste toevoegingen verdwijnt en wordt vervangen met wanden van glas en hout. De kachel is een centraal element samen met de zwevende houtopslag.

 

verbouwing woning + uitbreiding dakverdieping

locatie: Meerbeek

ontwerp: 2014

uitvoering: 2015

stabiliteit: Regeon (dr.ir. Robrecht Keersmaekers)

BewarenBewaren